Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały

Rozmowa z Józefem Grynblattem, członkiem Betaru i Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie powstania w getcie warszawskim

Anka Grupińska

ankagru@medianet.pl

Polska publicystka, dziennikarka, pisarka, dziennikarka, reportażystka, współautorka wystaw, autorka i koordynatorka projektów historii mówionej. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80 XX w. współpracowała z pismami podziemnymi (Czas Kultury, Czas). W okresie 1991-1993 pracowała w Ataszacie kulturalnym Ambasady RP w Tel Awiwie. Opublikowała m.in. Po kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami (Wydawnictwa „Alfa”, Warszawa, 1991 r., ​ISBN 83-7001-475-5​); Najtrudniej jest spotkać Lilit: Opowieści chasydek („Twój Styl”, Warszawa, 1999 r.); Ciągle po kole: rozmowy z żołnierzami Getta Warszawskiego („Twój Styl”, Warszawa, 2000 r., ​ISBN 83-7163-187-1​); Odczytanie listy: opowieści o powstańcach żydowskich (Wyd. Literackie, Kraków, 2003 r., ​ISBN 83-08-03314-8​); Das Warschauer Getto II. Ghetto di Varsavia. Getto Warszawskie. Wersja niemiecko-włoska, autorzy: Anka Grupińska, Paweł Szapiro i inni (Wyd. Parma Press 2006) ​ISBN 83-89157-55-1​; Buntownicy. Polskie lata 70. i 80., autorki: Anka Grupińska, Joanna Wawrzyniak (Świat Książki); 12 opowieści żydowskich (Wyd. Czarne, 2013)

https://orcid.org/0000-0002-4642-3493

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, dr, pracownik naukowy w Instytucie Pami´ęci Narodowej, Oddział w Lublinie, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Redaktor tomu „Aktion Reinhardt”. Zagłada ˚Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (2004); ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów Polskich, in: Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, ed., A. Żbikowski, Warsaw 2006, p. 15–207

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 317-335

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.241

Abstrakt

Józef Grynblatt urodził się w 1914 roku w Warszawie w zasymilowanej rodzinie. Mieszkał przy ul. Wspólnej. Rodzice jego pochodzili z Klimontowa. Ojciec był oficerem w Pierwszej Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Zajmował się handlem futrami. Przed wojną Józef Grynblatt skończył dziewięciomiesięczną szkołę podchorążych i zaczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku – został ranny w bitwie pod Kutnem. Po powrocie z obozu zamknięty w getcie warszawskim. Brał udział w powstaniu w getcie i w powstaniu warszawskim. Po wojnie nazywał się Jan Bednarczyk, służył w Wojsku Polskim, na Śląsku prowadził akcję Bricha, sam wyjechał z Polski nielegalnie. Od 1950 roku mieszkał w USA, najpierw w Nowym Jorku, gdzie prowadził biuro podróży, a następnie w Anaheim w Kalifornii, gdzie zmarł 11 marca 2003 roku.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grupińska, A., & Libionka, D. (2007). Rozmowa z Józefem Grynblattem, członkiem Betaru i Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie powstania w getcie warszawskim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 317-335. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.241

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Materiały