Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Z warsztatów badawczych

Tekst – autor – świadectwo. Na marginesie lektury Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta

Paweł Wolski

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Universit`a degli Studi di Genova, pracownik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Prowadzi zajęcia z zakresu kulturoznawstwa, tradycji śródziemnomorskiej, poetyki i teorii literatury w Zakładzie Antropologii i Teorii Literatury Uniwersytetu Szczecińskiego oraz lektorat języka włoskiego w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Na ukończeniu znajduje się jego rozprawa doktorska zatytułowana Tadeusz Borowski – Primo Levi. Paralela.

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 357-363

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.322

Abstrakt

Recenzja książki Patrzyłam na usta… Dziennika z warszawskiego getta opisuje kształt edytorski tekstu, odznaczający się zachowaniem transkrypcji zapisu w układzie, jaki został stworzony w rękopisie (linijka tekstu drukowanego na nieparzystej stronie odpowiada w zupełności linijce reprodukcji rękopisu na stronie parzystej). Recenzent zauważa, że redaktorski kszałt dziennika wpisuje się w te nurty współczesnej humanistyki, które z jednej strony uznają materialność tekstu za istotny element znaczenia przekazu, z drugiej zaś podkreślają wymiar etyczny materialności świadectwa jako specyficznego gatunku literatury, wraz z jego skomplikowaną atrybucją autorstwa tekstu. Autor recenzji wskazuje też na ograniczenia, jakie stają przed wydawcą pragnącym zachować materialność świadectwa, które we współczesnej formie wydawniczej musi przybrać formę indeksu (a nie ikonu) materialności świadectwa

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wolski, P. (2009). Tekst – autor – świadectwo. Na marginesie lektury Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 357-363. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.322

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Z warsztatów badawczych