Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje

Michael Phayer, Pius XII, Holocaust and the Cold War

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, dr, pracownik naukowy w Instytucie Pami´ęci Narodowej, Oddział w Lublinie, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Redaktor tomu „Aktion Reinhardt”. Zagłada ˚Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (2004); ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów Polskich, in: Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, ed., A. Żbikowski, Warsaw 2006, p. 15–207

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 487-494

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.332

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Libionka, D. (2009). Michael Phayer, Pius XII, Holocaust and the Cold War. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 487-494. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.332

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje