Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych

„Zaprowiantowanie obozu jest podobno wzorowe…” Wiedza więźniów getta łódzkiego na temat ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem

Adam Sitarek

adam.sitarek@uni.lodz.pl

doktor historii, adiunkt w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i European Association for Jewish Studies. Autor monografii „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, nagrodzonej w 2016 r. w kategorii debiut w konkursie tygodnika „Polityka”. Członek zespołu redakcyjnego publikacji Kroniki getta łódzkiego 1941–1944 (2009) Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego (2015) oraz Rok za drutem kolczastym. Obwieszczenia Przełożonego Starszeństwa Żydów z getta łódzkiego (2019). Kierownik projektu „Leksykon getta łódzkiego”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

https://orcid.org/0000-0002-3958-7262

Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 325-341

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.362

Abstrakt

Informacje na temat eksterminacji przeprowadzanej w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem dotarły do getta łódzkiego wiosną 1942 r. Istotnym punktem na szlaku przekazywania informacji był Grabów, do którego dotarli pierwsi uciekinierzy z Chełmna. Dużą rolę odegrał grabowski rabin Jakub Szulman. Podjął on akcję wysyłania listów zawierających pozyskane od uciekinierów dane na temat zbrodni. Listy sporządzone przez Szulmana dotarły do Łodzi wraz z przesiedleńcami z gett prowincjonalnych z Kraju Warty. To od nich więźniowie getta otrzymali potwierdzenie informacji o przeznaczeniu ośrodka w Chełmnie nad Nerem. Na przepływ informacji wpływała również prowadzona przez Niemców kampania blokady informacyjnej, a następnie dezinformacji, która miała za zadanie wprowadzić w błąd co do faktycznego losu deportowanych do Chełmna osób.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Sitarek, A. (2017). „Zaprowiantowanie obozu jest podobno wzorowe…” Wiedza więźniów getta łódzkiego na temat ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 325-341. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.362

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych