Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Sylwetki

Danuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettem

Adam Sitarek

adam.sitarek@uni.lodz.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Historii UŁ, kierownik Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Zajmuje się dziejami łódzkiej dzielnicy zamkniętej i okupowanej Łodzi. Autor wielu prac poświęconych historii łódzkiego getta, w tym monografii „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, nagrodzonej w konkursie Nagrody Historyczne „Polityki” w 2016 r. Członek zespołu redakcyjnego Kroniki getta łódzkiego (2009) i Encyklopedii getta łódzkiego (2015). Kierownik projektu „Leksykon getta łódzkiego”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

https://orcid.org/0000-0002-3958-7262

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 315-323

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.680

Abstrakt

Danuta Dąbrowska była pierwszą badaczką historii łódzkiego getta. Urodzona w Niemczech, przeżyła okupację w falenickim getcie, a następnie ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie w Warszawie. Po wyzwoleniu podjęła studia humanistyczne i pracę Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie w latach sześćdziesiątych przygotowała kilka artykułów naukowych poświęconych dziejom łódzkiego getta. Jednocześnie zaangażowała się w prace nad wydaniem Kroniki getta łódzkiego, które przerwano na skutek kampanii antysemickiej w Marcu 1968. W tym czasie Dąbrowska wyjechała z Polski i zamieszkała w Izraelu, gdzie kontynuowała pracę naukową w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

/9390, 1268/20326, t. 2

Archiwum Państwowe w Łodzi

Przełożony Starszeństwa Żydów, 1089

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (AUW)

Akta studenta Dąbrowska Danuta

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH)

Akta personalne, t. 6, Dąbrowska Danuta

Zbiory Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego

List Danuty Dąbrowskiej do Ewy Wiatr, 16 VIII 2009 r.

Opracowania / Literature

Sitarek Adam, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź: IPN, 2016.

Walicki Jacek, Polityka historyczna a nauka. Dzieje badań materiałów archiwalnych getta łódzkiego i jego Kroniki do roku 1968 [w:] Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 5: Suplementy, red. Julian Baranowski i in., Łódź: Wydawnictwo UŁ i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2009.

Netografia / Internet

Jakoba Blidsztejn (Danuta Dąbrowska) – Ocalona, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/wasze-opowiesci/jakoba-blidsztejn-danuta-dabrowska-ocalona

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Sitarek, A. (2020). Danuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettem. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 315-323. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.680

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Sylwetki