Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych

Funkcjonowanie urzędu powierniczego na przykładzie Chełma

Adam Puławski

adampulawski@wp.pl

doktor, historyk, pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Lublinie. Zajmuje się tematyką zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz Polskiego Państwa Podziemnego. Publikował w „Rzeczypospolitej”, „Więzi”, „Pamięci i Sprawiedliwości”, „Zagładzie Żydów. Studia i Materiały”, „Zeszytach Majdanka”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Roczniku Chełmskim”, „Roczniku Lubelskim”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Tygodniku Powszechnym”, „Holocaust Studies”. Współredaktor tomu Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956 (Warszawa 2002). Współautor teki edukacyjnej IPN Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej (Warszawa 2005). Autor książki W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) (Lublin 2009).

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 399-436

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.365

Abstrakt

W Chełmie działały urzędy powiernicze zarządzające nieruchomościami na terenie miasta (przez pewien czas na prawach powiatu grodzkiego) oraz w chełmskim ziemskim powiecie. W 1940 r. miały one wspólną siedzibę przy ul. Orlicz-Dreszera 6. Prawdopodobnie ten pierwszy podlegał treuhänderowi powiatowemu. Urzędy te przejęły w Chełmie ponad 600 domów od ich żydowskich właścicieli. W procesie przejmowania tych nieruchomości udział brały także władze miejskie, w tym przedwojenni urzędnicy polscy. Niemcy czerpali zyski z tych dóbr, co odbywało się kosztem położenia Żydów. Obrotem tymi nieruchomościami zainteresowani byli zwykli mieszkańcy miasta, różne instytucje oraz księża Kościoła katolickiego.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Puławski, A. (2017). Funkcjonowanie urzędu powierniczego na przykładzie Chełma. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 399-436. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.365

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych