Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Materiały

„Świadek zeznał, co następuje...” Protokoły przesłuchania polskich pracowników kolei pracujących na stacjach w okolicy obozów akcji „Reinhardt”

Justyna Majewska

majewska.ju@gmail.com

absolwentka studiów doktoranckich Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, podyplomowych studiów muzealnych na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie, stypendystka European Holocaust Research Infrastructure, kuratorka galerii „Zagłada” Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 449-511

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.367

Abstrakt

The article presents a selection of immediate post-war testimonies of Polish railway workers, who served at train stations at Bełżec, Sobibór and Treblinka. Testimonies, collected during investigations conducted by Polish authorities regarding the death camps, reviles the level of awareness of Polish witnesses to the crimes conducted at the Operation Reinhardt death camps.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Majewska, J. (2017). „Świadek zeznał, co następuje.” Protokoły przesłuchania polskich pracowników kolei pracujących na stacjach w okolicy obozów akcji „Reinhardt”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 449-511. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.367

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Materiały