Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Recenzje

Kertzer David, Papieże a Żydzi

Sławomir Buryła

redakcja@holocaustresearch.pl

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor książki Prawda mitu i literatury, edytor krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego. Ostatnio wydał Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga. Zajmuje się literaturą wojny i okupacji, a zwłaszcza problematyką Holocaustu oglądaną m.in. pod kątem obecności w niej pytań o trudne wybory moralne, dobroć Boga, istotę żydowskiej i polskiej pamięci

https://orcid.org/0000-0001-9838-0467

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 461-464

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.202

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Buryła, S. (2006). Kertzer David, Papieże a Żydzi. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 461-464. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.202

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Recenzje