Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Omówienia

Najnowsze studia na ludobójstwem. Wybrane zagadnienia

Sławomir Buryła

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0001-9838-0467

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 954-984

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.562

Abstrakt

Artykuł traktuje o najważniejszych publikacjach historycznych, socjologicznych i politologicznych z ostatnich lat, podejmujących problematykę dwudziestowiecznego ludobójstwa. Autor szkicu rozważa złożone zagadnienia związane z definicją kategorii ludobójstwa, omawia istniejące teorie dotyczące genezy ludobójstwa, jak też czynników sprzyjających masowej eksterminacji narodów i grup społecznych. Zagadnienia te prezentowane są na tle historii europejskiego kolonializmu i imperializmu oraz procesów konstytuujących zachodni modernizm

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Buryła, S. (2014). Najnowsze studia na ludobójstwem. Wybrane zagadnienia. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 954-984. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.562

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Omówienia