Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Omówienia

Źródło wszystkich źródeł. O czterech warszawskich tomach Archiwum Ringelbluma

Barbara Engelking

bengelki@ifispan.pl

psycholog, profesor nauk społecznych; w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wraz z Jackiem Leociakiem jest opiekunem naukowym galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Ostatnio opublikowała Jest taki piękny, słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945 (2011) oraz (wspólnie z Jackiem Leociakiem) nowe, zmienione, poprawione i rozszerzone wydanie książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2013)

https://orcid.org/0000-0001-8361-4427

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 943-953

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.561

Abstrakt

The text presents four volumes of the series containing materials from the Ringelblum Archive that concern Warsaw Jews: vol. 5: Getto warszawskie. Życie codzienne [The Warsaw Ghetoo. Everyday Life], ed. Katarzyna Person (2011); vol. 7: Spuścizny [The Legacies], ed. Katarzyna Person (2012); vol. 11: Ludzie i prace „Oneg Szabat” [People and Works of the “Oneg Shabbat”], ed. Aleksandra Bańkowska and Tadeusz Epsztein (2013); vol. 12: Rada Żydowska w Warszawie (1939–1943) [The Jewish Council in Warsaw, 1939–1943], ed. Marta Janczewska (2014).

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Engelking, B. (2014). Źródło wszystkich źródeł. O czterech warszawskich tomach Archiwum Ringelbluma. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 943-953. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.561

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Omówienia