Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Polemiki

CV pogromu

Marcin Zaremba

mb.zaremba@uw.edu.pl

Marcin Zaremba, historyk i socjolog, adiunkt w Instytucie Historycznym UW i Instytucie Studiów Politycznych PAN, ostatnio opublikował: „Jak nie urok, to...” Strach przed czerwonoarmistami 1944-1947, w: W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. Konrad Rokicki, Sławomir Stępień (Warszawa 2009) oraz The Myth of Ritual Murder in Post-War Poland: Pathology and Hypotheses, “Po-lin” nr 23. Obecnie zajmuje się społecznymi emocjami, przede wszystkim strachem, w powojennej Polsce. Publikuje w tygodniku „Polityka”.

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 651-661

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.128

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zaremba, M. . (2018). CV pogromu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 651-661. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.128

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Polemiki