Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Materiały

„Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r.

Marcin Zaremba

mzar@isppan.waw.pl

historyk i socjolog, adiunkt w Instytucie Historycznym UW i Instytucie Studiów Politycznych PAN, ostatnio opublikował: „Jak nie urok, to...” Strach przed czerwonoarmistami 1944-1947, w: W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. Konrad Rokicki, Sławomir Stępień (Warszawa 2009) oraz The Myth of Ritual Murder in Post-War Poland: Pathology and Hypotheses, “Po-lin” nr 23. Obecnie zajmuje się społecznymi emocjami, przede wszystkim strachem, w powojennej Polsce. Publikuje w tygodniku „Polityka”.

https://orcid.org/0000-0001-5036-1793

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 644-657

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.541

Abstrakt

Wywiad Armii Krajowej przechwytywał listy pisane przez niemieckich, oficerów i urzędników do rodzi, jak również listy wysyłane z Niemiec do przyjaciół i krewnych na froncie. Na ich podstawie polskie podziemie przygotowywało specjalne raporty wywiadowcze, które wysyłano do Londynu. W niniejszym artykule publikujemy wybrane listy poświęcone Zagładzie. Jest to materiał, który może ułatwić opisanie i zrozumienie postaw i opinii „zwyczajnych Niemców” o „ostatecznym rozwiązaniu”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zaremba, M. (2014). „Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 644-657. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.541

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Materiały