Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały

On the Abuses in Research of the Holocaust Experience

Jacek Leociak

jleociak@gmail.com

adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Holocaustu IBL PAN. Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady)

https://orcid.org/0000-0003-1471-6926

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 385-396

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.138

Abstrakt

Nadużycia w ukazywaniu Zagłady w sztuce, filmie i literaturze doczekały się już we współczesnej humanistyce wielu opracowań. Analizy te wskazują m.in. zjawisko McDonaldyzacji Holokaustu, jego politycznej instrumentalizacji, ideologicznej manipulacji i komercjalizacji. Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na inny wymiar tego zjawiska, dotychczas pomijany - mianowicie, na nadużycia w badaniach nad Zagładą Żydów. Autor wskazuje kilka niebezpieczeństw, które pojawiają się w dyskursie akademickim o Zagładzie – od „mitu źródeł” do do narcystycznych pokus

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Leociak, J. (2010). On the Abuses in Research of the Holocaust Experience. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 385-396. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.138

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały