Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Materiały

„Znałam tylko jedną żydóweczkę ukrywającą się…” Sprawa Zofii i Mariana Chominów

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolożka kultury, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autorka książki Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006). Zainteresowania badawcze: dyskurs o kolaboracji z Niemcami w polskiej prasie konspiracyjnej w czasie okupacji. 

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 392-407

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.278

Abstrakt

Prezentowane materiały pochodzą z akt sprawy Zofii i Mariana Chominów, aresztowanych w 1945 roku i oskarżonych o wydawanie Żydów mieszkających w czasie wojny w kamienicy przy ulicy Jabłonowskich 8a we Lwowie – w tym poetki Zuzanny Ginczanki. Ginczanka w trakcie pobytu we Lwowie trzy razy uniknęła aresztowania, a w ostatnim zachowanym wierszu – Non omnis moriar – zawarła nazwisko donosicielki – Zofii Chominowej. Wiersz ten stał się dowodem w omawianej sprawie, która zakończyła się wyrokiem uniewinniającym Mariana Chomina i skazującym Zofię Chomin na 4 lata więzienia.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2008). „Znałam tylko jedną żydóweczkę ukrywającą się…” Sprawa Zofii i Mariana Chominów. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 392-407. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.278

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Materiały