Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Polemiki

Odpowiedź na list Joshui Zimmermana

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, profesor Instytutu Filozoϐii i Socjologii PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Ostatnio opublikował: Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 (2014, współredaktor z Janem Grabowskim) oraz Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki (2017). Współautor dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018).

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 880-882

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.401

Abstrakt

Odpowiadając Joshui Zimmermanowi, przystępuję od razu do meritum. Nie jest prawdą, że jego książkę przejrzałem pobieżnie. Na początku recenzji zreferowałem jej zawartość i konstrukcję. Poinformowałem również o tym, co zawierają kolejne rozdziały. Później odnosiłem się do zawartości poszczególnych partii tekstu bardziej szczegółowo. Jeśli chodzi o kwestie generalne, zwróciłem przede wszystkim uwagę na brak rzetelnego omówienia literatury przedmiotu, który uświadomiłby odbiorcy, co zostało już opracowane. Nie wystarczy odnotowanie, że ktoś już wcześniej tę czy inną kwestię podejmował, a nawet napisał o tym (tak jak Adam Puławski albo Andrzej Żbikowski) całą książkę.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Libionka, D. (2017). Odpowiedź na list Joshui Zimmermana. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 880-882. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.401

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Polemiki