Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia

„Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947

Karolina Panz

karolina.panz@gmail.com

doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej praca doktorska (pisana pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Melchior) dotyczy losów ludności żydowskiej Podhala w czasie Zagłady. W 2013 r. była laureatką stypendium badawczego dla młodych naukowców przyznawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów

https://orcid.org/0000-0003-2019-7624

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 33-89

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.463

Abstrakt

Artykuł dotyczy zbrojnej przemocy antyżydowskiej i związanych z nią wydarzeń, które miały miejsce na Podhalu (południowa Polska) w latach 1945–1947. Zginęło tam wówczas ponad trzydziestu Żydów. Ofiarą przemocy padły też dzieci z żydowskich sierocińców. Wśród sprawców owych aktów terroru byli partyzanci ze zgrupowania Józefa Kurasia „Ognia”, jednego z najważniejszych symboli antykomunistycznego oporu. Artykuł oparty jest na wynikach kilkuletnich badań i bardzo zróżnicowanych źródłach, a jego głównym celem jest odtworzenie tamtych wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ofiar aktów przemocy.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Panz, K. (2015). „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 33-89. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.463

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia