Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Niezmienne prawo wielkiej śmierci. Otto Kulka, Pejzaże metropolii śmierci. Komentarz

Tadeusz Bartoś

tbartos@ah.edu.pl

Tadeusz Bartoś – filozof, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, dyrektor programowy Studium Filozofii i Historii Idei WSFT. Opublikował m.in. Metafizyczny pejzaż (2006), Wolność, równość, katolicyzm (2007), Jan Paweł II. Analiza krytyczna (2008), W poszukiwaniu mistrzów życia (2009), Koniec prawdy absolutnej (2010), książkę-rozmowę z Agatą Bielik-Robson, Kłopot z chrześcijaństwem. Wieczne gnicie, apokaliptyczny ogień, praca (2013). Prowadzi blog: www.tadeuszbartos.natemat.pl oraz stronę internetową tadeuszbartos.pl.

https://orcid.org/0000-0001-8641-1529

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 864-873

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.555

Abstrakt

Otton von Kulka jako dziecko przebywał w „obozie rodzinnym” (Familienlager) w Auschwitz. Po wielu latach wspomina tamte czasy. Było to miejsce jego dojrzewania, poznawania świata, pierwszych kontaktów z wielką literaturą, także najszczęśliwszych momentów dzieciństwa. Kulka odkrywa, że ciągle jakby mieszka w Auschwitz, że nigdy nie opuścił „metropolii śmierci”. Wraca tam regularnie w swoich snach. Zastanawia się nad swoim stosunkiem do wszechobecnej w obozie śmierci. Pojmował ją jako coś nieusuwalnego, rodzaj wiecznego, koniecznego prawa, które spełniało się na jego oczach. W paradoksalny sposób odbierał śmierć jako dzianie się sprawiedliwości. Nie znał innego świata

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bartoś, T. (2014). Niezmienne prawo wielkiej śmierci. Otto Kulka, Pejzaże metropolii śmierci. Komentarz. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 864-873. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.555

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia