Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Punkty Widzenia

Benedykt XVI – nowy etap katolickiego rozumienia Szoa?

Tadeusz Bartoś

tbartos@ah.edu.pl

Filozof, profesor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora. Wkrótce ukaże się jego książka Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności. Zainteresowania: filozofia średniowiecza, filozofia religii, Tomasz z Akwinu, ewolucja obrazów świata od średniowiecza do późnej nowoczesności.

https://orcid.org/0000-0001-8641-1529

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 296-298

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.317

Abstrakt

Przemówienie Benedykta XVI w Auschwitz może być odebrane jako forma usprawiedliwienia uległości Niemców wobec ideologii hitlerowskiej. Papież nie wnika w źródła entuzjazmu Niemców dla nazizmu (choćby chrześcijański antysemityzm), unika także tematu bierności i uległości Kościołów w Niemczech wobec nazizmu, które w momencie próby zawiodły. Odwróceniu oczu od winy własnej służy oskarżenie ateizmu jako źródła zbrodni hitlerowskich.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bartoś, T. (2009). Benedykt XVI – nowy etap katolickiego rozumienia Szoa?. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 296-298. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.317

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Punkty Widzenia