Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Adam Żurawin, a Hero of a Thousand Faces

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolog kultury, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, ostatnio opublikowała „Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie, 1943”. Zainteresowania badawcze: dyskurs o kolaboracji z Niemcami w polskiej prasie podziemnej i powojennej do 1948 roku, antropologia miasta w kontekście zmian po 1989 roku

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 123-146

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.78

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę niepublikowanych wspomnień Adama Żurawina, konfidenta gestapo i osoby kojarzonej z tzw. sprawą Hotelu Polskiego. Żurawin spisał je przed samą śmiercią; dają one rzadką okazję do przyjrzenia się osobie współpracującej z Niemcami oczami jej samej. Analiza  prowadzona jest z kilku dopełniających się perspektyw; historycznej (porównanie z innymi źródłami), literaturoznawczej (poetyka dokumentu osobistego i autokreacja) oraz psychologicznej (motywacje, uczucia). Żurawin we wspomnieniach bowiem kreuje siebie jako rycerza – bohatera, który nie splamił się współpracą, a prowadził z Niemcami (a także z Polakami) grę, mającą na celu wyłącznie ratowanie własnej rodziny. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy tak było w istocie i jakie elementy składają się na tę autokreację

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2008). Adam Żurawin, a Hero of a Thousand Faces. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 123-146. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.78

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia