Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Sylwetki

Julian Eliasz Chorążycki (1885–1943)

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolożka kultury, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ostatnio opracowała Wśród zatrutych noży Tadeusza Obremskiego (2017), przygotowuje do druku książkę poświęconą fenomenowi dyskursu zdrady w Polsce

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 245-253

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.588

Abstrakt

Artykuł rekonstruuje biografię dr. Juliana Chorążyckiego, inicjatora i pierwszego przywódcę organizacji przygotowującej bunt w obozie zagłady w Treblince

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2013). Julian Eliasz Chorążycki (1885–1943). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 245-253. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.588

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Sylwetki