Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Studia

The Fighting and the Propaganda: The Uprising in the Warsaw Ghetto from the Perspective of ‘Polish London’

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, profesor Instytutu Filozoϐii i Socjologii PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Ostatnio opublikował: Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 (2014, współredaktor z Janem Grabowskim) oraz Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki (2017). Współautor dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018).

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr Holocaust Studies and Materials (2017), strony: 11-41

Data publikacji: 2017-12-06

https://doi.org/10.32927/zzsim.708

Abstrakt

Tekst traktuje o reakcjach tzw. polskiego Londynu na wybuch powstania w getcie warszawskim i samobójstwo Szmula Zygielbojma. Przedmiotem analizy są stenogramy posiedzeń rządu polskiego na uchodźstwie, dzienniki czynności prezydenta i premiera, stenogramy posiedzeń Rady Narodowej, korespondencja przesyłana do rządu z Warszawy, treść oficjalnych enuncjacji rządowych i zawartość polskiej prasy z okresu kwiecień–czerwiec 1943 r. Autor rekonstruuje stan wiedzy rządu na temat sytuacji w Warszawie oraz przedstawia chronologię jej upowszechniania. Zastanawia się także nad wpływem ówczesnego kryzysu politycznego (ogłoszenie przez propagandę niemiecką informacji o mordzie polskich oficerów w Katyniu i zerwanie przez Stalina stosunków dyplomatycznych z rządem polskim) na traktowanie sytuacji w okupowanym kraju, a szczególnie walk w getcie warszawskim.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Libionka, D. . (2017). The Fighting and the Propaganda: The Uprising in the Warsaw Ghetto from the Perspective of ‘Polish London’. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 11-41. https://doi.org/10.32927/zzsim.708

Udostępnij

              Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Studia